SSH met een wachtwoord

Een korte geplukt van Stack Overflow: hoe ervoor zorgen dat je met je wachtwoord kan aanmelden op een server, in plaats van met een SSH-sleutel.

ssh -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no $gebruiker@$server

Dit werkt natuurlijk enkel wanneer de server wachtwoordgebaseerd aanmelden toelaat (wat in de meeste gevallen niet zo zal zijn om veiligheidsredenen).