Kaarten en tijdslijnen op wiki's

Kaart

{{#display_map:
  Adres of coördinaten~Legende;
}}
 • Adres: huidig adres: Straat nummer, Gemeente, Land of coördinaten. Onderdelen weglaten mag, maar het moet wel een adres zijn dat nu bestaat (let dus op straten die van naam wijzigen).
 • Legende: wat betekent de aanduiding op de kaart?
 • Na iedere lijn is een ; verplicht.
 • Tussen adres en legende moet een ~ staan.

Meer informatie

Tijdlijn

<timeline>
ImageSize  = width:1536 height:auto barincrement:20
PlotArea   = left:150 bottom:100 top:5 right:50
Alignbars  = justify
DateFormat  = dd/mm/yyyy
Period    = from:$decennium_voor_geboorte_ouders till:$decennium_na_overlijden_kinderen
TimeAxis   = orientation:horizontal format:yyyy

Colors =
 id:Leven     value:blue    legend:$naam_met_underscore
 id:Echtgenote  value:green   legend:Echtgenotes
 id:Kinderen   value:magenta  legend:Kinderen
 id:Ouders    value:dullyellow legend:Ouders
 id:bars     value:gray(0.95)

BackgroundColors = bars:bars

LineData =
 at:$geboortedatum  color:teal   layer:front
 at:$huwelijksdatum  color:blue   layer:back
 at:$overlijdensdatum  color:blue   layer:back

Legend = orientation:vertical position:bottom columns:4
ScaleMajor = increment:10 start:$decennium_voor_geboorte_ouders
ScaleMinor = increment:1 start:$decennium_voor_geboorte_ouders


BarData = 
 bar:Persoon  text:"$naam"
 bar:Echtgenote_1   text:"$naam_echtgenote"
 bar:Vader   text:"$naam_vader"
 bar:Moeder   text:"$naam_moeder"
 bar:Kind_1   text:"$naam_kind_1"

PlotData=
 width:15 textcolor:black align:left anchor:from
 bar:Persoon  from:$geboortedatum till:$overlijdensdatum  color:Leven
 bar:Echtgenote_1   from:$geboortedatum_echtgenote_1 till:$overlijdensdatum_echtgenote_1  color:Echtgenote
 bar:Vader   from:$geboortedatum_vader till:$overlijdensdatum_vader  color:Ouders
 bar:Moeder   from:$geboortedatum_moeder till:$overlijdensdatum_moeder  color:Ouders
 bar:Kind_1   from:$geboortedatum_kind_1 till:$overlijdensdatum_kind_1  color:Kinderen 
</timeline>
 • Voor 1800 enkel per jaar.